Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Smittevern


KOORIMP - smittevern ved import

En samlet husdyrnæring står bak KOORIMP, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. Hensikten er å hindre innførsel av smittestoff som kan gi sjukdom hos dyr og mennesker.

KOORIMP utarbeider tilleggskrav om dokumentasjon på frihet for sjukdommer og andre forhold som ikke er dekket av de offentlige regelverkene. KOORIMPs tilleggskrav ved importer er en del av kvalitetssystemer i landbruket (KSL). Manglende dokumentasjon for oppfyllelse av kravene er grunnlag for pristrekk fra varemottaker. Det er den enkelte importør som må sørge for at tilleggskravene er innfridd og attestert hos sin eksportør, og at kravene i Norge etterleves og dokumenteres.

KOORIMPs sekretariat holder til hos Animalia.

Organisasjonene som står bak KOORIMP:

  • Tine
  • Nortura (Gilde og PRIOR)
  • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)
  • Geno
  • Norsk Kjøttfeavlslag
  • Norsvin
  • Norsk Fjørfelag
  • Norsk Sau og Geit
  • Gjensidige  Forsikring
  • Norske Felleskjøp

Du kan lese mer om KOORIMP her: KOORIMP

Tilleggskrav ved import av småfe finner du her: Tilleggskrav levende småfe

Tilleggskrav ved import av sæd og embryo finner du her: Tilleggskrav sæd og embryo

Vedlegget under en brosjyre fra KOORIMP om smittevern og import av småfe.