Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Om Helsetjenesten for geit

HT geit er et samarbeid mellom TINE SA, Norsk Sau og Geit (NSG), Nortura, Kjøtt- og Fjørfenæringsens Landsforbund (KLF) og Den norske veterinærforening. Mattilsynet har observatørstatus. Sekretariatet for Helsetjenesten for geit er hos TINE.

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit består av representanter for TINE Rådgiving, TINE SA, NSG, Veterinærinstituttet, veterinærforeningen, Norges veterinærhøgskole og Helsetjenesten for sau. Helsetjenesten for geit skal bidra til oppbygging og utnytting av kompetanse til beste for norsk geitproduksjon. Visjonen til HTG er "Sammen for verdens beste helse og velferd for geit."

Det er stor interesse for geitmelkprodukter internasjonalt. Det er også ønske om ytterligere satsing for å utvikle geiteprodukter i Norge. Sjukdom fører ofte til redusert kvalitet på produktene. God dyrehelse er en forutsetning for stabil god melk- og kjøttkvalitet. HTG arbeider for å redusere risikoen for smittsomme sjukdommer.