Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kurs for personell i Friskere geiter 2010

Friskere geiter holdt sin årlige samling for feltmedarbeidere på Gardermoen, 15.-16. november. Det ble en interessant og hyggelig oppdatering og faglig diskusjon for de som jobber med prosjektet. Du finner presentasjoner og materiell fra samlingen i programmet under. NB! Vær oppmerksom på at noen av filene er store.

Mandag 15. november

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:15 Velkomst v/ Liv Sølverød, Leder av Helsetjenesten for Geit

13:15 – 13:30 Kortfattet gjennomgang status arbeidet. v/ Dag Lindheim, Prosjekt Friskere geiter

13:30 – 14:15 Goat health programmes in The Netherlands: CLA, CAE and paratuberculosis, v/Daan Dercksen, GVD Deventer, Holland

14:15 – 14:20 Kaffepause

1425 – 15:10 Kontrollprogrammer på geithelse i Nederland fortsetter.

15:10 – 15:30 Kaffepause

15:30 – 16:15 CLA eradication in an extensively managed Scottish hill flock, v/ Katja Voight, ULM, München

16:15 – 16:25 Pause

16:25 -- 17:05 The UK CLA monitoring scheme (Sertifiseringssystemer på småfe i Storbritannia) v/ Katja Voight, ULM München

17:05 –17:15 Beinstrekk

17:15 – 18:15 Q fever in The Netherlands: The effect of vaccination and other veterinary measures, v/Daan Dercksen, GVD Deventer, Holland

18:15 – 18:30 Spørsmålsrunde og oppsummering av første dag

19:30 Middag

Tirsdag 16. november

08:30 – 08:40 Innledning ved leder i Samarbeidsrådet, Helsetjenesten for geit, Ingolf Folven

08:40 – 09:15 Helseplan Geit v/ Ola Nyberg, Prosjektkonsulent Friskere Geiter

09:15 – 09:30 Sluttfaseprosjekt Friskere Geiter. Status og hva vi vet per nå om virkemiddelbruk etc. v/ Dag Lindheim, Prosjektleder friskere

09:30 –09:40 Pause

09:40 – 10:30 Bygningsmessige tiltak i forbindelse med saneringsarbeid. v/, Prosjektleder i Geit i vekst

10:30- 10:55 Smittesluser og smitteforebyggende tiltak på gården. v/Marie Skavnes, Prosjektveterinær Tretten i Gudbrandsdalen

10:55  - 11:05 Kaffepause

11:05 – 12:55 ”Friske og raske” feltmedarbeidere. Ragna Brenne Bjerkeset, Markedssjef TINE Rådgiving, Coach og Bjørn Halvor Åsland, Strategirådgiver TINE, Coach

12:55 – 13:00 Åpen post og evaluering av samlingen

13:00  Lunsj

Deltagerliste