Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kurs for personell i Friskere geiter 2009

Prosjektet arrangerte kurs for personellet som deltar i saneringsarbeidet i Friskere geiter på Gardermoen 10. - 11. november 2009. Prosjektledelsen retter en stor takk til alle som deltok aktivt under kurset. Vi mener slike samlinger er avgjørende for at saneringsarbeidet skal kunne gjøres enda bedre i tiden som kommer!

Vi fikk noen sykdomsforfall fra påmeldte i siste liten, noe en må regne med i disse
svineinfluensatider. Som arrangører er vi veldig fornøyde med at hele 61 personer
deltok under arrangementet!

LyttendeForsamling2Lite

I kursprogrammet under finner du lenker til de fleste av presentasjonene.

Tirsdag 10. november

13:00 - 13:15 Velkomst, og prosjektets forankring, ved Liv Sølverød, Helsetjenesten for Geit. Se: Forankring

13:15 - 13:30 Kortfattet gjennomgang av status i arbeidet, ved Dag Lindheim, Prosjekt Friskere geiter. Se: Status og veien videre

13:30 - 14:15 Paratuberkulose, smittestoffet, sjukdomsutviking, smitteveier, muligheter og begrensninger i diagnostikken ved Berit Djønne, Veterinærinstituttet. Se: Paratuberkulose

14:20 - 15:05 CAE, smittestoffet, sjukdomsutviking, smitteveier, muligheter og begrensninger i diagnostikken ved Britt Gjerset, Veterinærinstituttet. Se: CAE

15:15 - 16:15 Byllesjuke, smittestoffet, sjukdomsutviking, smitteveier, muligheter og begrensninger i diagnostikken. Historisk oversikt, utvikling i kartlegging og bekjempelse, samt muligheter og fallgruber i felktarbeidet. Erfaringer fra bekjempelsesarbeidet i Holland. Ved Professor Gudmund Holstad, Norges Veterinærhøgskole og Dag Lindheim, Prosjekt Friskere geiter. Se: Byllesjuke

16:15 - 16:30 Paneldebatt om de 3 sjukdommene

16:40 - 17:30 Smittebeskyttelse. Store utfordringer! Innledning ved Gudmund Holstad. Se: Smittebeskyttelse

19:00: Middag

Onsdag 11. november

08:30 - 09:30 Bruk av diagnostiske tester i sjukdomsbekjempelsen, ved Edgar Brun, Seksjon for epidemiologi, Veterinærinstituttet. Se: Diagnostiske tester og Regneark til trening

09:30 - 10:00 Om å sanere en kombinert besetning med geit og sau, og om erfaringer etter gjennomført sanering i en slik besetning, ved Ingolf Folven, Geitebonde og leder av samarbeidsrådet for Helsetjensten for Geit. Se: Kombinasjonsdrift geit og sau

10:00 - 10:30  Livdyrhandel, hva nå? Ola Nyberg, Prosjekt Friskere geiter. Se: Livdyrhandel

10:45 - 11:00 Erfaringer og veien videre. Prosjektveterinær Gunnar Valdal, som jobber på Sunnmøre og i tillegg er regional koordinator for prosjektveterinærene i Vest, presenterer sine erfaringer fra saneringsarbeidet og tanker om hva som er viktig å vektlegge videre for å lykkes.

11:00 - 11:15 Rådgiver og geitebonde, Jorunn Hagen presenterer sine erfaringer fra saneringsarbeidet og tanker om hva som er viktig og vektlegge videre for å lykkes. Se: Rådgivererfaring

 Jorunn Hagen lite
Foredragsholder Jorunn Hagen, Geitbonde og TINE-geitrådgiver, uttalte blant annet at hun  opplevde det fantastisk å se så mange veterinærer samlet for å jobbe for bedre geithelse i Norge.

11:15 - 12:00 Kursdeltakerne fordeles i grupper og forbereder punkter å melde tilbake til prosjektet etter lunsj, om kritiske suksessfaktorer for saneringsarbeidet videre, etter 2010.

12:00 - 12:45 Lunsj

12:45 - 13:45 Veien videre for saneringsarbeidet. Tilbakemeldinger fra gruppene til prosjektledelsen + oppsummering fra prosjektledelsen

13:45 - 14:00  Åpen post og evaluering av kurset

Deltakerliste, kurs Friskere Geiter 2009