Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Doktorgrad på geit ble forsvart på Norges Veterinærhøgskole i dag !

Karianne Muri forsvarte fredag 8.mars, på selve kvinnedagen, sin doktorgrad på Norges Veterinærhøyskole. Det er ikke hverdagskost at noen disputerer på en geiteoppgave her i Norge, så dette er en stor dag !

Tittelen på Kariannes oppgave er "Stockmanship and animal welfare in the Norwegian dairy goat industry". Hun har produsert 4 vitenskapelige artikler som en del av sitt arbeide. Arbeidet som presenteres i avhandlingen understreker hvor stor innflytelse husdyrrøktere har på dyrevelferden. For å fremme husdyrrøkt av høy kvalitet og god dyrevelferd er det viktig at røkterne blir oppmuntret til å bruke tid på positiv håndtering av dyra og at de regelmessig blir oppdaterte med ny kunnskap om dyrevelferd.

Helstjenesten for Geit gratulerer Karianne Muri med vel gjennomført arbeide !

Bedømmelseskomitéen bestod av:

1. opponent: Førsteamanuensis Susanne Waiblinger, Universitetet for veterinærmedisin, Wien, Østerike

2. opponent: Professor Bo Algers, Sveriges Landbruksuniversitet, Skara

3. opponent og koordinator: Førsteamanuensis Andreas Haga, Norges Veterinærhøgskole