Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Nyhetsarkiv

Korimp har oppdatert materiell om smittevern i husdyrproduksjon

Informasjonsmateriellet om smittevern for ansatte i norsk husdyrproduksjon, «Smittesikker» er nå oppdatert med informasjon om testing for MRSA.
Materiellet er å få på mange språk, for å sikre informasjonsarbeidet overfor røktere som ikke har tilstrekkelig med ferdigheter i norsk språk.

Les hele saken »

Praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for flytting av småfe

I en overgangsperiode før den nye dyrehelseforskrift blir fastsatt, vil Mattilsynet legge forslaget til nye regler til grunn når du søker om dispensasjon.

Les hele saken »

Smittesikring i geiteholdet – ta godt vare på det store fortrinnet!

I regi av smittesaneringsprosjektet "Friskere geiter" gjennomgikk den norske geitepopulasjonen en fantastisk «helsereise» som det tok 15 år å fullføre. Den reisen gjorde at geitene kvittet seg med inntil tre alvorlige kroniske infeksjonssykdommer.

Les hele saken »

Tryggere Livdyrhandel

Det har lenge vært et mål å komme med et oppsett som er "strømlinjeformet", for å sikre det som må foregå av livdyrhandel når saneringsprosjektet Friskere geiter er ferdig. Næringen, ved Helsetjenesten for Geit og NSG,har sammen startet et opplegg som vi har valgt å kalle "Tryggere livdyrhandel".

Les hele saken »

Prosjektrapport Friskere geiter

Sluttrapport Prosjekt Friskere Geiter 2001- 2015

Les hele saken »

Internasjonal geiteorganisasjon, IGA

Den internasjonale geiteorganisasjonen, International Goat Association har medlemmer fra alle verdensdeler. Foreløpig er det få medlemmer fra Norge. Men du kan bli medlem!

Les hele saken »

Kronikk i Aftenposten om geitenes "forvandling gjennom 20 år"

Liv Sølverød og Dag Lindheim prøver i kronikken og fortelle historien om Friskere geiter for "folk flest".

Les hele saken »

Prosjekt Friskere geiter ble avsluttet som prosjekt per 31.12.2014

Norske geitebønder har gjennomført en nesten ufattelig god jobb med å sanere besetningene sine for de kroniske infeksjonssjukdommene CAE, paratuberkulose og byllesjuke.

Les hele saken »

Koagulase-negative stafylokokker undersøkes ikke lenger for betalaktamaseproduksjon ved TINE Mastittlaboratoriet i Molde og Veterinærinstituttet i Oslo

Produksjon av betalaktamase er den vanligste resistensmekanismen hos stafylokokker. Alle betalaktamaseproduserende isolater vurderes som penicillinresistente.

Les hele saken »

Årsrapport 2013 fra Friskere geiter er klar !

Vi har lagt ett spennede år bak oss, der det meste har gått veldig bra sett gjennom "fagbrillene". Finansieringen har vært en utfordrng, men har løst seg hva gjelder melkeleverandører.

Les hele saken »