Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Vedlikehold av besetningsstatus Friskere geiter

v/Liv Sølverød, Tine Mastittlaboratoriet i Molde

Friskere Geit-prosjektet har vært en suksess. Vi har fått store gevinster i det norske geiteholdet både økonomisk og kvalitetsmessig, og det står respekt av den store dugnaden som har vært gjennomført.
For å ta vare på den gode helsesituasjonen er det viktig at alle geiteholdere, både de som har deltatt i prosjektet og nye besetninger, følger opp med prøvetaking.

 

Gjennomføring:

- i melkegeitbesetninger hentes tankmelk 5 ganger pr år i regi av Tine.

- I ammegeitbesetninger tas en speneprøve av alle lakterende dyr, ca 7 dager etter kjeing.

- Prøver fryses etter hvert og sendes samlet til laboratoriet så snart alle dyr er prøvetatt.

- Sendes på raskeste måte, helst en mandag eller tirsdag.

- Postens Ekspress over natten anbefales. IKKE bruk Norgespakke ( det tar inntil 5 dager!)

Det kan også tas blodprøver fra ammegeitbesetninger, dersom besetningen er liten (under 10 voksne dyr aksepterer ikke Mattilsynet samleprøve som dokumentasjon) eller en ikke kan vente på å få tatt ut melkeprøver.

For spørsmål om analyseresultat ta kontakt med laboratoriet eller Helsetjenesten for geit.

Utstyr for prøvetaking – speneprøveesker (liten eske har 4 glass, stor eske har 40 glass) bestilles fra medlem@tine.no

Rekvisisjonsskjema som må følge prøvene ved innsending til laboratoriet finner du på https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser