Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Prosjekt Friskere geiter ble avsluttet som prosjekt per 31.12.2014

Norske geitebønder har gjennomført en nesten ufattelig god jobb med å sanere besetningene sine for de kroniske infeksjonssjukdommene CAE, paratuberkulose og byllesjuke.

Samtlige geitmelksleverandører har sanert eller fått dokumentert helsetilstanden i besetningene sine, i tillegg til at et betydelig antall andre geitehold har gjort det samme. Over 600 besetninger har vært håndtert av prosjektet. Gratulerer med flott resultat ! Besetninger som er sanert blir fulgt opp i kontrollprogram i 5 år, de siste frem til 2018.

Det er ikke lenger mulig for nye besetninger å få støtte til sanering gjennom prosjektet. Siste frist for påmelding var 30. juni 2012. Eiere av ammegeitbesetninger som ønsker å få dokumentert besetningens helsetilstand i forhold til de dyresjukdommene prosjektet har jobbet med , kan fortsatt få råd om dette fra Helsetjenesten for geit, men eier må selv betale for prøvetaking og laboratorieanalyser.