Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Koagulase-negative stafylokokker undersøkes ikke lenger for betalaktamaseproduksjon ved TINE Mastittlaboratoriet i Molde og Veterinærinstituttet i Oslo

Produksjon av betalaktamase er den vanligste resistensmekanismen hos stafylokokker. Alle betalaktamaseproduserende isolater vurderes som penicillinresistente.

Mastittlaboratoriene har i en årrekke undersøkt både Staphylococcus aureus og gruppen koagulase-negative stafylokokker (KNS) for betalaktamaseproduksjon. KNS er en samlediagnose for en rekke arter stafylokokker som ikke har evne til å produsere enzymet koagulase, og som har varierende jurpatogenitet. Undersøkelse for betalaktamaseproduksjon bør utføres på artsnivå hvis resultatet skal vurderes brukt til terapi. Vi anser i dag undersøkelse av KNS-gruppen for betalaktamaseproduksjon som unødvendig fordi det generelt ikke er anbefalt å behandle KNS infeksjoner i juret med antibiotika, og fordi vi «overdiagnostiserer» KNS i rutinediagnostikken. Fra 1. januar 2015 opphører undersøkelse for betalaktamaseproduksjon for KNS. For S.aureus fortsetter undersøkelsen som tidligere med hensyn på produksjon av betalaktamase. Dersom besetninger får jurhelseproblemer pga. KNS infeksjoner anbefaler vi at veterinærene kontakter oss for å lage en plan for tilpassing av KNS diagnostikk på artsnivå. Laboratoriene har i dag tilgang på ny metodikk som gjør dette mulig.   Liv Sølverød, TINE Mastittlaboratoriet i Molde og Tormod Mørk, Veterinærinstituttet Oslo