Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Viktig endringer i Dyrehelseforskriften fra 1. juli i år.

Endringene har til hensikt å forsterke bevisstheten om smittevern og forebygge spredning av smittsomme sykdommer mellom dyrehold.

Forskriftens fulle navn er Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr.

Husdyreiere gis et større definert ansvar enn tidligere for å dokumentere smittevern på egen gård. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.
Eksempler på nye krav er at hver dyreholder må lage sin egen smittevernplan, det innføres karantenetid fra en kjøper livdyr til en selv kan selge livdyr for flere dyrearter, og det stilles kompetansekrav til den som har dyrehold. Mattilsynet har bedt næringen om å lage kompetansekurs for dyreeiere, som Mattilsynet skal godkjenne. Dette kurset er under utarbeidelse, men er ikke ferdig. Det gjenstår også å få avklart hvilke av eksisterende og tidligere arrangerte kurs for dyreeiere som eventuelt kan tilfredsstille kompetansekravet.

TINE er av den oppfatning at Mattilsynet har hovedansvaret for å gjøre forskriftsendringene kjent og svare på spørsmål. Mattilsynet skal utforme veiledere som per nå ikke er ferdige. Vi skal komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

Lenke til forskriften, på Lovdata, her 

Les om endringene på følgende hjemmesider:
Mattilsynet 

KSL

Norges Bondelag