Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Seminar om geitehelse og rådgiving i sanerte besetninger 2006

Her finner du program og presentasjoner fra seminaret om geitehelse og rådgiving i sanerte besetninger ved Veterinærinstituttet i Oslo 20. og 21. november 2006.

Målgruppe for seminaret var alle veterinærer med geitehelse som interessefelt/arbeidsområde.

Mandag 20. november

10.30 Kaffe
   
11.00 Velkommen, ved Ingolf Folven, leder for samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit.

11.10 Helsetjenesten for Geit – Strategiplan mot 2010, ved Liv Sølverød,
Helsetjenesten for Geit.

11.30 Status prosjekt Friskere geiter, ved Nils Leine, prosjektleder Friskere geiter og Liv Sølverød, TINE Mastittlaboratoriet i Molde.

  • Veterinærens arbeidsoppgaver
  • Resultater, CAE og byllesjuke
  • Byllesjuke i saue- og geite­besetninger
  • Prøvetakingsregimer, analyser og tolking

Se: Status, prøvetaking, resultat

12.30 CAE, smitteoverføring mellom geit og sau, ved Espen Rimstad, Norges Veterinærhøgskole. Se: Caprint artritt-encefalitt virus og mædi-visna virus

13.00 Lunsj

14.00 Paratuberkulose i saue- og geitebesetninger, ved Berit Djønne, Veterinærinstituttet. Se: Paratuberkulose

14.35 Presentasjon av pågående forskningsprosjekter på geit.

15.15 Pause

15.45 Oppdrett av kje, råmelkstildeling, bruk av kuråmelk, ved Tore Tollersrud, Veterinærinstituttet. Se: Råmelkstildeling, bruk av kuråmelk

16.15 Foring av kje og unggeiter, ved Helga Kvamsås, TINE Rådgiving. Se: Fôring av kje og unggeiter

16.45 Pause

17.00 Strategiforing av mjølkegeiter, ved Helga Kvamsås, TINE Rådgiving. Se: Strategifôring av mjølkegeit

17.30 Helseperm og helsekort, Geitekontrollen og Effektivitetskontrollen, ved Vibeke Vonheim og Patricia Risopatron, TINE Rådgiving, Geitekontrollen. Se: Geitkontrollen og effektivitetsanalyse

Tirsdag 21. november

08.30 Geitehelse i Storbritannia, ved David Harwood, veterinær, UK Veterinary Laboratories Agency

  • ”The UK goat industry and its current health concerns”
  • ”Goat respiratory disease - a review of its cause ”

Foredraga til Harwood kan ein få ved forespørsel til prosjektet.

10.15 Kaffe

10.35 Magetarm-sjukdommer, Forekomst, diagnostikk og besetningstiltak, ved Karl Hammarberg, geitespesialist og veterinær, Norrland i Sverige. Se: Magetarm-sjukdommer, forekomst, diagnostikk och besettningstiltak

11.30 Helserådgiving i småfebesetninger i Sverige, ved Lisbeth , Svenska Fårhälsovården. Se: Håndtering av småfesjukdommer i Sverige

12.00 Lunsj

13.00 Helserådgiving i småfebesetninger i Norge, ved Knut Ingolf Dragset, Berkåk veterinærkontor. Se: Forebyggende helsearbeid på sau

13.30 JurhelseJurinfeksjoner, smittekilder og celletall hos geit

14.15 Veterinærfaglig rådgiving i geitebesetninger, arbeidsmetoder og innhold, gruppearbeid, alle. Se: Helseprogram for geit

15.15 Diskusjon og oppsummering, ved Liv Sølverød og Ola Nyberg

16.00 Avslutning