Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Samling for feltmedarbeidere i Friskere geiter 2011

Nærmere 70 mennesker var samlet på Gardermoen 21.-22. november for å ha oppdateringer og faglig påfyll knyttet til sjukdomssanering av den norske geitpopulasjonen. Det ble gitt tilbakemeldinger fra deltakerne på at det var god anledning for dialog underveis, og en deltaker poengterte at dette var "best ever" av slike samlinger :-). Som arrangør oppfatter vi det som viktig at også Mattilsynet var godt representert i salen, da myndighetene nå iverksetter nye virkemidler for å smittesikre geitbesetninger. En stor takk til alle som bidro!

Det er lenke til de fleste presentasjonene i programoversikten under.

Mandag 21.11

13:00 – 13:15 Velkommen                 v/ Liv Sølverød, TINE Rådgiving,                                                                                                  Helsetjenesten for Geit

13:15 – 14:15 Status for saneringsarbeidet og arbeidet i sluttfaseprosjektet.                                                             v/ Dag Lindheim, Prosjekt Friskere geiter

14:15 – 14:30 Pause

14:30 – 15:30 Rammevilkår fra TINE SA og fra myndighetene   v/ Liv Sølverød og Trond Pettersen,   Mattilsynet

15:30 – 16:00 Kaffepause

16:00 – 17:00 Bruk av diagnostiske tester i sjukdomsbekjempelsen                            v/Petter Hopp ,     Seksjon for epidemiologi ,Veterinærinstituttet

17:00 – 17:15 Pause

17:15 – 18:00 Hvor grundig skal saneringsarbeidet gjøres? v/ Hedvig J. Rud                                                                                              Vet.vakta i Ål og Hol

Tirsdag 22.11

08:30 – 08:45 TINE Strategi Geit                                          v/ Liv Sølverød

08:45 – 09:00 Kvalitetsutvikling geitmelk       v/ Helga Kvamsås, TINE Rådgiving

09:00 – 10:00 Avlsarbeid på geit         v/ Thor Blichfeldt, Avls- og seminsjef, NSG

10:00 – 10:30 Kaffepause

10:30 – 11:15 Arbeide med grupper av eiere v/Ola Søgnesand, Prosjektleder”Geit i vekst”

11:15 – 12:15 Jurhelsearbeid – mastitt og celletall i geitbesetninger

                        Bruk av helsekort                                               v/ Liv Sølverød

12:15 -12:30 Pause

12:30 -12:45 Besetningsbesøk etter saneringsåret.                  v/ Dag Lindheim

12:45 – 13:00 Oppsummering av samling

Deltakerliste