Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kurs & seminar

Samling for feltmedarbeidere i Friskere geiter 2011

Nærmere 70 mennesker var samlet på Gardermoen 21.-22. november for å ha oppdateringer og faglig påfyll knyttet til sjukdomssanering av den norske geitpopulasjonen. Det ble gitt tilbakemeldinger fra deltakerne på at det var god anledning for dialog underveis, og en deltaker poengterte at dette var "best ever" av slike samlinger :-). Som arrangør oppfatter vi det som viktig at også Mattilsynet var godt representert i salen, da myndighetene nå iverksetter nye virkemidler for å smittesikre geitbesetninger. En stor takk til alle som bidro!

Les hele saken »

Kurs for veterinærer i husdyrpraksis 1.-2. februar 2012.

Ønsker du å oppdatere deg på bruk og forvaltning av legemidler? Vil du bli en ettertraktet og effektiv rådgiver? Da bør du melde deg på dette kurset, som er i regi av alle Helsetjenestene på produksjonsdyr.

Les hele saken »

Kurs for personell i Friskere geiter 2010

Friskere geiter holdt sin årlige samling for feltmedarbeidere på Gardermoen, 15.-16. november. Det ble en interessant og hyggelig oppdatering og faglig diskusjon for de som jobber med prosjektet. Du finner presentasjoner og materiell fra samlingen i programmet under. NB! Vær oppmerksom på at noen av filene er store.

Les hele saken »

Kurs for personell i Friskere geiter 2009

Prosjektet arrangerte kurs for personellet som deltar i saneringsarbeidet i Friskere geiter på Gardermoen 10. - 11. november 2009. Prosjektledelsen retter en stor takk til alle som deltok aktivt under kurset. Vi mener slike samlinger er avgjørende for at saneringsarbeidet skal kunne gjøres enda bedre i tiden som kommer!

Les hele saken »

Kurs for personell i Friskere geiter 2008

Prosjekt Friskere Geiter inviterte de som jobber med prosjektet i felt til en samling for faglig oppdatering og diskusjon høsten 2008. Prosjektet valgte å legge kurset til 3 steder rundt om i landet, med en geografisk spredning som gjorde at de fleste som jobber med dette fikk anledning til å delta.

Les hele saken »

Friskere geiter på Geitedagane i Svolvær 2007

Under finner du manus til et foredrag som tidligere prosjektleder Nils Leine holdt under Geitedagane i Svolvær i 2007. Dokumentet gir utfyllende informasjon om sanering, sjukdommer, praktiske rutiner og resultater av arbeidet i Friskere geiter. Kopier av lysark ligger i teksten.

Les hele saken »

Seminar om geitehelse og rådgiving i sanerte besetninger 2006

Her finner du program og presentasjoner fra seminaret om geitehelse og rådgiving i sanerte besetninger ved Veterinærinstituttet i Oslo 20. og 21. november 2006.

Les hele saken »

Seminar om smittesanering 2003

Her finner du presentasjoner fra seminaret om smittesanering på Veterinærinstituttet i Oslo 11. og 12. februar 2003.

Les hele saken »

Seminar om smittsomme sjukdommer 1999

l slutten av oktober 1999 arrangerte Helsetjenesten for geit et sjukdomsseminar hvor det ble fokusert på de tre kroniske sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose. Stort oppmøte fra både veterinær-, produsent- og rådgiversiden viste at interessen er stor for å gjøre noe med helsestatusen hos de norske geitene.

Les hele saken »