Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Prosjekt Friskere Geiter gjennomføres som planlagt for melkegeitbesetninger

Det har vært stor usikkerhet vedrørende videre finansiering av Friskere Geiter etter årets Jordbruksavtale. En avklaring er nå kommet.

TINE har gjennom lang tid vært i dialog med Landbruks- og Matdepartementet om hvordan dette kan håndteres. TINE har avklart at vi kan komme tilbake til avtalepartene med en søknad om videre dekning av kostnadene med Friskere Geiter i forbindelse med jordbruksforhandlingene 2013.

Med utgangspunkt i dette vil TINE gjennomføre sluttfaseprosjektet og utbetale rekrutteringsbidrag i henhold til avtalte satser til alle besetninger hvor det er inngått avtaler. Det forutsettes, slik premissene alltid har vært, at saneringsarbeidet er starter opp senest i 2013 og er fullført og godkjent innen utgangen av 2014.

Alle melkegeitbesetninger som har startet med sanering eller skal sanere, er kontaktet pr. brev med denne informasjonen den 19. oktober. 2012.