Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Generell informasjon

Årsrapport 2013 fra Friskere geiter er klar !

Vi har lagt ett spennede år bak oss, der det meste har gått veldig bra sett gjennom "fagbrillene". Finansieringen har vært en utfordrng, men har løst seg hva gjelder melkeleverandører.

Les hele saken »

Prosjekt Friskere Geiter gjennomføres som planlagt for melkegeitbesetninger

Det har vært stor usikkerhet vedrørende videre finansiering av Friskere Geiter etter årets Jordbruksavtale. En avklaring er nå kommet.

Les hele saken »

Kuråmelk gir kje nødvendig beskyttelse mot infeksjoner

Geiteråmelk kan inneholde smitte. Kje som snappes i forbindelse med sanering i Prosjekt Friskere geiter skal gis kuråmelk for å unngå at de smittsomme sjukdommene det saneres for i prosjektet overføres til kjeene gjennom geiteråmelk.

Les hele saken »

Kort om dei smittsame sjukdomane

Her kan du lese om dei smittsame sjukdomane som prosjektet "Friskere geiter" har som mål å fjerna frå norske geitebuskapar. I vedlegget kan du lese meir om smittestoffa og smittekjelder.

Les hele saken »

Motivasjon til å sanere

I vedlegget under finner du en fordypningsoppgave skrevet av studentene Torunn Kleppe, M. Birgitta Netland, Solbjørg M. Ødegård. Veiledere for oppgavearbeidet var Paul Steinar Valle og Liv Sølverød. Oppgava er skrevet ved ved Norges veterinærhøgskole, Institutt for produksjonsdyrmedisin i 2008. Hoveformålet med oppgava var å undersøke motivasjonen for sykdomssanering hos geitebønder.

Les hele saken »

Smitte etter sanering - fra Bondebladet

Ved utgangen av år 2006 hadde prosjekt Friskare geiter lukkast i å sanere 125 buskapar for alvorlege smittsame sjukdommar. Det er ingen tvil om at ein vil kunne nå målet om å utrydde sjukdommane. Det er heilt nødvendig å halde fram, og farten og styrken i arbeidet må aukast i tida framover. Dette innlegget sto i Bondebladet september 2007.

Les hele saken »

Snapperutinar

"Snapping" er det svært viktig å kunne utføre rett når ein driv smittesanering for å utrydde CAE, byllesjuke og paratuberkulose. Dersom ein må skifte ut ein gjennomsmitta buskap og det ikkje er nok livdyr å få kjøpt, må ein skaffe seg friske dyr frå eigen buskap. Det gjer ein ved å "snappe" kje/lam.

Les hele saken »

Prosedyrer ved sanering

Alle kje som skal setjast på til livdyr blir tekne hand om når fødselen er komen i gang, men før dei er født. Når dei vaksne geitene har mjølka ferdig for sesongen, skal dei slaktast. Når geitene er slakta, skal fjøset vaskast, desinfiserast og reparerast.

Les hele saken »

Friskare geiter i Valdres og Sunnmøre

I denne artikkelen kan du lese om et prosjekt som ble gjennomført i Valdres og på Sunnmøre. Målet var å skaffe kunnskap om hvilke synlige og underliggende sjukdommer som finnes i geitebesetningene. Erfaringer fra dette prosjektet og saneringsarbeid i andre land førte til at prosjektet "Friskere geiter" ble etablert.

Les hele saken »