Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Dokumenter

Prosjektrapport Friskere geiter

Sluttrapport Prosjekt Friskere Geiter 2001- 2015

Les hele saken »

Dokumenter i prosjektet

Prosjekt Friskere geiter ble avsluttet som prosjekt 31.12.2014. Det er ikke lenger mulig for nye besetninger å få støtte til sanering gjennom prosjektet. Siste frist for påmelding var 30. juni 2012. Her finner du noen av dokumentene som har vært benyttet for å starte og gjennomføre sanering i prosjektet "Friskere geiter". Eiere av ammegeitbesetninger som ønsker å få dokumentert besetningens helsetilstand i forhold til de dyresjukdommene prosjektet har jobbet med , kan fortsatt få råd om dette fra Helsetjenesten for geit, men eier må selv betale for prøvetaking og laboratorieanalyser.

Les hele saken »

Årsrapport 2013 fra Friskere geiter er klar !

Vi har lagt ett spennede år bak oss, der det meste har gått veldig bra sett gjennom "fagbrillene". Finansieringen har vært en utfordrng, men har løst seg hva gjelder melkeleverandører.

Les hele saken »

Årsrapport Friskere geiter 2011

Omsider er årsrapporten for 2011 lagt ut. Vi beklager at dette ved en forglemmelse ikke er gjort tidligere, da rapporten var ferdigstillt 30.1.2012.

Les hele saken »

Prosjektbeskrivelse Sluttfaseprosjekt (Fase 3)

For å fullføre kartlegging og bekjempelse er arbeidet i prosjekt Friskere geiter planlagt videreført med gjennomføring av sanering og dokumentasjon av helsetilstanden i geitebesetninger i årene 2011- 2013. De sanerte besetninger blir videre fulgt opp med prøvetaking, analyser og rådgiving frem til og med 2018.

Les hele saken »

Rapporter

Her finner du sluttrapporter og årsmeldinger fra prosjekt Friskere geiter.

Les hele saken »

Offentlige bestemmelser

Her finner du offentlige bestemmelser om tilskudd og økonomisk kompensasjon ved sjukdomsbekjempelse og sanering.

Les hele saken »

Prosjektbeskrivelse fase 2

Fase 2 av "Friskere geiter" startet i 2005. Målet er at 200 besetninger skal være ferdig sanert i 2011.

Les hele saken »

Prosjektbeskrivelse fase 1

Fase 1 av saneringsprosjektet "Friskere geiter" startet i 2001. Da deltok 22 besetninger. Her finner du generell informasjon om fase 1 av Friskerer geiter, en presentasjon om prosjektet og prosjektbeskrivelsen.

Les hele saken »