Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Takk til geitprodusenter

Takk til alle geiteprodusenter som svarte på spørreundersøkelsen om smerte og velferd! På vegne av geitevelferdsprosjektet vil jeg takke alle geiteprodusentene som har bidratt med nyttig informasjon gjennom spørreundersøkelsen om smerte og velferd hos geit som ble sendt ut i november i fjor.

Vi har begynt å analysere svarene fra den nettbaserte undersøkelsen og vil sluttføre analysene av både denne og papirversjonen i løpet av høsten. Ca 60 % av mottakerne av nettversjonen svarte, og blant disse var det 71 % menn og 29 % kvinner. 63 % hadde vokst opp på gård med geiter, og hele 78 % hadde mer enn 20 års erfaring med dyrestell.

Av de smertefulle tilstandene som det ble bedt om en vurdering av var komplisert fødsel, øyeskade og nevrologisk CAE ansett for å være de mest smertefulle tilstandene, mens byllesjuke, avhorning og diaré ble ansett for å være de minst smertefulle.

I det videre arbeidet vil vi studere nærmere bl.a. sammenhengene mellom personers bakgrunn og syn på smerte og smertehåndtering, og om noen av svarene viser en sammenheng med produksjon og helseregistreringer fra Geitekontrollen.

Prosjektet tar sikte på å formidle mer om resultatene fra prosjektet etter hvert, bl.a. gjennom Sau og Geit!