Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Ny Lov om dyrevelferd i 2010

Den nye loven om dyrevelferd trådte i kraft første januar 2010. I loven heter det at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Lov om dyrevelferd inneholder generelle bestemmelser for menneskers omgang med og behandling av dyr. Loven har flere bestemmelser som skiller seg fra den gamle dyrevernloven.

  • Lovens formål omfatter også respekt for dyr.
  • Dyrs egenverdi blir lovbestemt.
  • Loven gjelder også virksomhet som ikke omfatter håndtering av levende dyr, for eksempel omsetning av næringsmidler og andre dyreprodukter ut fra hensynet til dyrevelferd.
  • Det innføres en allmenn plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet om dyremishandling og andre alvorlige tilstander. Helsepersonell får rett, men ikke plikt til å varsle.
  • Det lovfestes et allment krav om kompetanse og en 16-års grense for selvstendig ansvar for dyr.
  • Seksuelle handlinger med dyr blir forbudt.
  • Dyrevernnemnda blir en del av Mattilsynet, og mister sin rolle som selvstendig forvaltningsorgan.
  • Mattilsynet får hjemmel til å forby enkeltpersoner å ha dyr eller utføre andre aktiviteter med dyr.

Du kan lese hele loven ved å følge lenken under til lovteksten på Lovdata.