Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Hus til geit

Hus til geit

Geita er nøysom og klarer seg godt i forskjellige miljøer. Men mange av geitfjøsene i Norge er gamle. Flere prosjekter har de seinere årene undersøkt hva slags bygninger som egner seg som geitfjøs, tekniske løsninger, miljø og velferd hos geit.

Les hele saken »

Ventilasjon i geitefjøs

Ei registrering av miljøforholda i 30 geitefjøs i 1999 viste at fri tilgang på salt, klypping og ventilasjon ga store utslag. Frisk luft og luftfuktigheit under 15 % er viktig for geit. Klypte dyr treng meir varme enn dyr med full pels.

Les hele saken »

Bukkebingar

Jostein Kvåle i Sogndal har laga seg ei solid innreiing til store-bukkane. Den fungerer veldig fint. I paringssesongen står dei fast-buttne på bås. Bukkane verkar rolege når dei får ha plassen sin i fred. Etter paringa fjernar han båsane og slepp laus bukkane. Dei har då 8-9 kvadratmeter å fordela seg på.

Les hele saken »

Noras HUS - fokus på velferd og kvalitet

Prosjekt "NORA", under leiing av Tine Nord-Norge viste at mange har sterkt engasjement innanfor i geitmjølkproduksjonen i Nord-Norge. Den gode oppslutninga om prosjektet ”Friskere geiter” stadfesta dette, etter at NORA-prosjektet vart avslutta. Med bakgrunn i dette vart det sett i gang prosjekt Noras HUS.

Les hele saken »