Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Forskrift om velferd for småfe

Regelverk for hold og stell av geit finnes i "Forskrift om velferd for småfe". Forskriften skal legge forholdene til rette for god helse og trivsel for sau og geit. Den omfatter alt hold av småfe fra tradisjonell drift med fjøs og beitebruk til utegang gjennom hele året.

Sentrale områder som forskriften regulerer:

  • Krav til kompetanse hos dyreier
  • Tamhet hos dyrene
  • Avl
  • Krav til bygninger og utstyr
  • Brannsikring
  • Fôr og vann
  • Beitebruk, tilsyn og stell

Du kan lese hele "Forskrift om velferd for småfe" ved å følge lenken under til forskriften på Lovdata.