Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Dyrevelferd

Doktorgrad på geit ble forsvart på Norges Veterinærhøgskole i dag !

Karianne Muri forsvarte fredag 8.mars, på selve kvinnedagen, sin doktorgrad på Norges Veterinærhøyskole. Det er ikke hverdagskost at noen disputerer på en geiteoppgave her i Norge, så dette er en stor dag !

Les hele saken »

Takk til geitprodusenter

Takk til alle geiteprodusenter som svarte på spørreundersøkelsen om smerte og velferd! På vegne av geitevelferdsprosjektet vil jeg takke alle geiteprodusentene som har bidratt med nyttig informasjon gjennom spørreundersøkelsen om smerte og velferd hos geit som ble sendt ut i november i fjor.

Les hele saken »

Forskrift om velferd for småfe

Regelverk for hold og stell av geit finnes i "Forskrift om velferd for småfe". Forskriften skal legge forholdene til rette for god helse og trivsel for sau og geit. Den omfatter alt hold av småfe fra tradisjonell drift med fjøs og beitebruk til utegang gjennom hele året.

Les hele saken »

Ny Lov om dyrevelferd i 2010

Den nye loven om dyrevelferd trådte i kraft første januar 2010. I loven heter det at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Les hele saken »