Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Tiltak ved sjukdom i fjøset

For å få en riktig vurdering av helsetilstanden i en besetning er det avgjørende å få klarlagt årsaken til sjukdom. Veterinær kan, i samråd med eier, vurdere tilstanden og foreslå innsending av prøver til laboratorieanalyser. Laboratorieanalyser og/eller obduksjon er ofte nødvendig for å få en sikker diagnose, eller for å avkrefte en mistanke.

Det bør alltid sendes prøver for laboratorieanalyse når:

 • Enkeltdyr dør uten at årsaken er klarlagt.
 • Sjukdomsproblem som omfatter mange dyr.
 • Sjukdomsproblem som varer over lengre tid.

Innsending av prøver skjer i samråd med veterinær, som fyller ut rekvisisjon bestiller undersøkelsene.

Egnet prøvemateriale ved ulike tilstander

Når dyr kreperer eller må avlives uten klar sjukdomsdiagnose

 • Hele dyret sendes inn for undersøkelse om mulig
 • Mattilsynet kan kontaktes for uttak av egnet prøvemateriale

Avmagring

 • Ved avmagring uten klar årsak må dyr undersøkes for paratuberkulose.
 • Ta kontakt med Mattilsynet for innsending.

Hjernesjukdommer – Skrapesjuke

 • Mattilsynet skal varsles dersom småfe eldre enn 7 måneder viser sjukdomstegn eller dør uten at skrapesjuke kan utelukkes. Symptomer fra sentralnervesystemet, kronisk avmagring, kløe vil være mistenkelig.
 • De fleste hjernesjukdommer (for eksempel listeriose, hjernebarksår) er vanligere enn skrapesjuke, men skrapesjuke må alltid utelukkes i slike tilfeller.
 • Ta kontakt med Mattilsynet for prøveuttak.

Diaré

 • Det er mange årsaker til diaré. Det kan være aktuelt å undersøke avføringsprøver for forekomst av parasitter, bakterier mv.
 • Ta kontakt med Mattilsynet ved kronisk diaré og avmagring.

Spedyrsjukdommer

Sjukdom eller dødsfall på helt unge dyr bør undersøkes nærmere fordi tilstanden fort kan utvikle seg til å omfatte flere individer.

 • Det bør undersøkes prøver fra flest mulig dyr.
 • Avhengig av hvilke sjukdommer som mistenkes er det aktuelt å sende inn hele dyr, avføringsprøver, blodprøver, svaberprøver el.

Sjukdommer i luftveiene

Ved luftveissjukdommer som ikke resulterer i dødsfall kan det være aktuelt å be kjøttkontrollen om at det ved slakting blir tatt ut lunger fra flere dyr for innsending til laboratorieundersøkelse.

Kasting

 • Om flere geiter kaster bør det undersøkes for smittsomme sjukdommer.
 • Det bør sendes inn prøver fra flest mulig dyr.
 • Aktuelle prøver er foster/forsterhinner, blodprøve fra geita.

Jurbetennelse

Ved akutte jurbetennelser bør det sendes inn speneprøver for å få en løpende oversikt over hvilke bakterier som gir sjukdom og hvilke antibiotika som kan anvendes.

Forgiftninger/mangelsjukdommer

Ved mistanke om forgiftninger eller mangelsjukdommer kan det være behov for grundig kartlegging. Aktuelle prøver for undersøkelse kan være blodprøver, organprøver, avføring, urin, mageinnhold, forprøver mv.

Prøveuttak og analyser der det er mistanke om meldepliktig sjukdom kostes av det offentlige. Mattilsynet kan gjøre prøvetaking og innsending.