Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Smittsomme sykdommer

Smittsomme sykdommer er forbundet med produksjonstap og store lidelser for dyrene. God dyrehelse er en forutsetning for kvalitetsprodukter og trygg mat.

Smittsomme sykdommer er forbundet med produksjonstap og store lidelser for dyrene. God dyrehelse er en forutsetning for kvalitetsprodukter og trygg mat. Norsk husdyrnæring jobber derfor for å forebygge smittsomme sjukdommer. Norge er i dag fritt for en rekke alvorlig smittsomme dyresykdommer og norske dyreprodukter utgjør som regel en lav helserisiko for mennesker. På Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE) sin liste over de 130 mest alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr har færre enn 25 blitt påvist i Norge de siste ti årene.

Per november 2010 er Norge fri for alle de internasjonalt viktige smittsomme sykdommene hos geit. Disse sykdommene og nye manifestasjoner av kjente sykdommer kan utgjøre en trussel for norske husdyr og det er derfor er det viktig å oppdage en eventuell introduksjon av disse så tidlig som mulig.

Det er Mattilsynet som til en hver tid sitter med oversikt over kategorisering av de ulike husdyrsykdommene som er  meldepliktige. Les om de ulike sykdommene på Mattilsynets hjemmeside.  Lenke

Mer informasjon om overvåkningsprogrammene finner du på Veterinærinstituttets hjemmeside HER