Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Risiko ved innførsel/import av fôr

Mattilsynet har lagt ut relevant informasjon og veiledning på sine nettsider om hvilke regler som gjelder for innførsel av fôr, og råd om hvordan dette kan gjøres trygt.

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet levert en risikovurdering der det frarådes å innføre fôr fra andre land enn Sverige og Finland, begrunnet i risiko for å introdusere alvorlige smittsomme sykdommer til norske husdyr og mennesker.

Det er den som innfører fôret, selger det videre eller gir det til dyrene som har ansvaret for at det er trygt.

Lenke til Mattilsynets informasjon her

TINE viser for øvrig til våre anbefalinger i samarbeid med andre aktører og podcast knyttet til mangelsituasjonen:her