Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Smittsomme sykdommer

KSL-krav til godkjent grovfôr, og risiko ved innførsel/import av fôr

Dersom du ikke har mulighet til å få tak i grovfôr fra produsenter som har KSL i orden, så vil regelverket til Mattilsynet gjelde ved fôrimport.

Les hele saken »

Viktig endringer i Dyrehelseforskriften fra 1. juli i år.

Endringene har til hensikt å forsterke bevisstheten om smittevern og forebygge spredning av smittsomme sykdommer mellom dyrehold.

Les hele saken »

Vedlikehold av besetningsstatus Friskere geiter

v/Liv Sølverød, Tine Mastittlaboratoriet i Molde

Friskere Geit-prosjektet har vært en suksess. Vi har fått store gevinster i det norske geiteholdet både økonomisk og kvalitetsmessig, og det står respekt av den store dugnaden som har vært gjennomført.
For å ta vare på den gode helsesituasjonen er det viktig at alle geiteholdere, både de som har deltatt i prosjektet og nye besetninger, følger opp med prøvetaking.

Les hele saken »

Korimp har oppdatert materiell om smittevern i husdyrproduksjon

Informasjonsmateriellet om smittevern for ansatte i norsk husdyrproduksjon, «Smittesikker» er nå oppdatert med informasjon om testing for MRSA.
Materiellet er å få på mange språk, for å sikre informasjonsarbeidet overfor røktere som ikke har tilstrekkelig med ferdigheter i norsk språk.

Les hele saken »

Smittsomme sykdommer

Smittsomme sykdommer er forbundet med produksjonstap og store lidelser for dyrene. God dyrehelse er en forutsetning for kvalitetsprodukter og trygg mat.

Les hele saken »