Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Skrapesjuke

Regelverk for bekjempelse av skrapesjuke

Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 28. juni 2007 forskrift om endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Les hele saken »

Skrapesjuke - info fra Veterinærinstituttet

Skrapesjuke, eller scrapie, er en prionsjukdom. Andre kjente prionsjukdommer er kugalskap hos storfe og Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos mennesker. I Norge er det påvist ett tilfelle av skrapesjuke på geit, og flere tilfeller hos sau. I Norge skiller vi mellom klassisk skrapesjuke og atypisk skrapesjuke, Nor 98. I 2009 påviste Veterinærinstituttet 12 tilfeller av Nor98 og 1 tilfelle av klassisk skrapesjuke i Norge.

Les hele saken »