Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Q-feber er ikke influensa

Q-feber er en bakteriesjukdom hos drøvtyggere. Andre dyrearter og menneske kan også bli sjuke av bakterien som heter Coxiella burnetii. I tillegg til feber kan svake avkom og aborter være symptomer på Q-feber. Navnet kommer av det engelske "query-fever", som betyr rar, ukjent feber.

Q-feber er hittil ikke påvist i Norge. Sjukdommen har feilaktig blitt kalt "geiteinfluensa", men har ingenting med influensa å gjøre. Drøvtyggere er ofte friske smittebærere. Når sjukdommen smitter til mennesker gir den influensalignende symptomer, som feber, hodepine og lungebetennelse. Q-feber kan behandles med antibiotika.

Q-feber på dyr er foreløpig ikke en rapporteringspliktig dyresykdom i Norge, men det arbeides for tiden med en regelverksendring.

Den største risikoen for introduksjon av smitte med Q-feber til norske husdyrhold vil antakelig være import av drøvtyggere fra land med høy forekomst av Q-feber.

Du kan lese mer om Q-feber hos dyr på sidene til Veterinærinstituttet, se lenke under. Du kan lese mer om Q-feber hos mennesker på sidene til Folkehelsa, se lenken under. Du kan lese mer om forvaltning av Q-feber på sidene til Mattilsynet, se lenke under.