Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Gammainterferon

Gammainterferon er et kjemisk stoff som blir produsert og frigitt av ulike celler, spesielt hvite blodceller. Funksjonen til dette stoffet er å forsterke den cellulære immunresponsen mot infeksiøse agens. Det generelle navnet for slike stoffer er cytokin.

Dyr som er, eller har vært, infisert med MAP (Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis), har celler i blodet som er "trent" til å kjenne igjen antigen fra denne bakterien og svarer på det ved å frigi betydelige mengder gammainterferon. Dette kan en teste for i laboratoriet.

Fremgangsmåte:

  • En blander en blodprøve som er samlet for å ta vare på levende leukocyttar (heparinblod) med antigen fra MAP. Dette blir gjort for å stimulere leukocyttene til å frigi gammainterferon.
  • Etter inkubering ei natt blir så gammainterferon testet ved hjelp av et kit som det går an å kjøpe ferdig til formålet. Man bruker her en ELISA-test.
  • En vil sette opp parallelle prøver fra samme bloduttaket, en stimulert og en ikke-stimulert. Disse prøvene vil bli sammenlignet, og dersom en får stor nok differanse mellom de to, vil en kunne gi ut sikkert positivt svar. Dersom den ikke-stimulerte prøva har for høy verdi, kan prøva bli forkasta.
  • Denne prøven kan brukes på dyr som er over 3 måneder gamle.

Ved å følge lenken under kan du lese sammendrag om et norsk forskningsprosjekt som har evaluert gammainterferontesten.