Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Paratuberkulose

Kort om paratuberkulose

Paratuberkulose er ein økonomisk svært viktig tapsbringande sjukdom i mange deler av verda. Årsaka til sjukdommen er ei bakterie som gir ein kronisk infeksjon i tarmen. Sjukdommen er utbreidd i geitmiljøa i Sør- og Vest-Noreg og Telemark.

Les hele saken »

Paratuberkulose - ei oversikt

Paratuberkulose er ein smittsam bakteriesjukdom i tarmen. Den er godt kjent mange stader i Noreg, og på Vestlandet har den mellom anna gått under namnet "turkesjuke". Sjukdommen kan opptre i mange dyrearter, men mest vanleg i drøvtyggjarar, og særleg i storfe. I Noreg er det mest vanleg å finne sjukdommen i geit, men den er også påvist i sau.

Les hele saken »

Gammainterferon

Gammainterferon er et kjemisk stoff som blir produsert og frigitt av ulike celler, spesielt hvite blodceller. Funksjonen til dette stoffet er å forsterke den cellulære immunresponsen mot infeksiøse agens. Det generelle navnet for slike stoffer er cytokin.

Les hele saken »

Johne's Disease: Risks of Interspecies Transmission

Denne artikkelen sto i Praksisnytt, volum 2, Nr 1, april 1997. Den er sakset fra "The IVth International Congress for Sheep Veterinarians." Forfatteren er J.M. Sharp, Moredun Research Institute, Edinburgh, EH 1 7 7JH, Scotland.

Les hele saken »

Bruk av gammainterferontest i større skala

Prosjekt Friskere geiter startet å teste besetninger for paratuberkulose med gammainterferontest i 2004. Drøyt tusen geiter i 9 buskaper ble testet. Besetningene hadde sanert, eller hadde startet saneringsarbeid.

Les hele saken »

Tidlig diagnostikk

Artikkelen under er skrevet av Anne K. Storset. Den sto i Norsk veterinærtidsskrift 2000, 112, (8/9), side 599-603. Artikkelens fulle navn er "Bakgrunn for tidlig diagnostikk av paratuberkulose hos geit og storfe". Anne Storset kan kontaktes på adresse Institutt for FMN, Norges veterinærhøgskole, p.b. 8246 dep, 0033 Oslo.

Les hele saken »

På laboratoriet til Veterinærinstituttet

Helsetjenesten for geit hadde møte på Veterinærinstituttet den 23. november 2000. Det vart diskutert opplegg for sanering av dei viktigaste smittsame sjukdommane på geit. Mykje av tida gjekk med til paratuberkulose. I lenka under kjem du til nettsida til Veterinærinstituttet.

Les hele saken »