Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Parasitter

Parasittproblem hos geit

Sau og geit deler mange av dei same parasittane. Dei brukar ofte dei same beiteområda. Det er også ganske vanleg å halde både sau og geit på same gard. Det er då viktig å vera klar over at det er mykje som er ulikt mellom dei to dyreartane, og ein må unngå automatisk å overføre kunnskap frå sau til geit.

Les hele saken »

Flåttrelaterte sykdommer

I områder der skogflåtten (Ixodes ricinus) holder til kan saueholdet bli sterkt hemmet av sykdom og tap. Skogflåtten er en blodsugende midd som er avhengig av milde vintrer og et fuktig klima for å kunne overleve. Den mest vanlige flåttoverførte sykdommen på småfe er sjodogg.

Les hele saken »

Parasittar på geit

”Parasittisme (parasitt) er en organisme (snylter) som lever på eller i en annen organisme (vert) og som får sin næring uten å nødvendigvis å hindre vertens normale liv, i stor grad, selv om døden ofte er sluttresultatet.” (Wikipedia)

Les hele saken »

Demodex caprae påvist hos geit i Noreg

Artikkelen under er fra Norsk veterinærtidsskrift 1999; 111: 549-552. Hos fem geiter i ein flokk på 70 i Troms blei det funne mellom 40 og 150 knutar i huda med diameter frå 2 til 6 mm. Eit par knutar blei også påviste hos to geiter som stod ved Noregs veterinærhøgskole i Oslo. Nærare undersøking viste at knutane skuldast infeksjon med hårsekkmidden Demodex caprae. Dette er dei første dokumenterte tilfella av demodikose hos geit i Noreg.

Les hele saken »