Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Fotråte

Fotråte er en smittsom infeksjonssjukdom i klauv og klauvspalte hos sau og geit. Den kan føre til alvorlig halthet og smerter, redusert produksjon og økte kostnader. Prosjektet Friske føtter har som mål å kartlegge og bekjempe fotråte hos småfe.

Fotråte forårsakes av bakterien Dichelobacter nodosus ("fotråte-bakterien") i samspill med bakterien Fusobacterium necrophorum. D.nodosus finnes i mange varianter som kan gi ulik grad av sjukdom hos sau og geit.

På grunn av de alvorlige konsekvensene sjukdommen kan få er fotråte en meldepliktig sjukdom (B-sjukdom) som er underlagt offentlige bestemmelser om bekjempelse av smittsomme sjukdommer. Det innebærer at flokker som har symptomer på alvorlig fotråte blir båndlagt av Mattilsynet og pålegges restriksjoner på blant annet salg av dyr og bruk av fellesbeite.

Prosjekt Friske føtter er et samarbeid mellom husdyrnæringa, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia.

Du kan lese mer om fotråte på prosjektet sin egen nettside: Friske føtter

Du kan også lese om fotråte på nettsiden til Veterinærinstituttet: Smittsom klauvsjuke - fotråte hos sau