Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Forskning og oppdatering

Sjukdommene som blir omtalt på disse sidene er årsak til lidelser, kostnadstap og ekstra arbeid. Derfor forsker veterinær- og husdyrmiljøer på disse sjukdommene. Resultater og ny viten har kommet til etter at flere av disse artiklene ble skrevet. Artiklene inneholder mye verdifull informasjon, men er på enkelte punkter ikke oppdatert i forhold til nye forskningsresultater. Vi jobber med å oppdatere innholdet, og få det på plass snart.

Du finner oppdatert informasjon om de enkelte sjukdommene, forekomst, diagnostikk og bekjempelse i presentasjonene som er lagt ut etter store møter om geithelse. Se for eksempel disse sakene:

Kurs for personell i Friskere Geiter 2009

Kurs for personell i Friskere Geiter 2008