Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Tryggere Livdyrhandel

Det har lenge vært et mål å komme med et oppsett som er "strømlinjeformet", for å sikre det som må foregå av livdyrhandel når saneringsprosjektet Friskere geiter er ferdig. Næringen, ved Helsetjenesten for Geit og NSG,har sammen startet et opplegg som vi har valgt å kalle "Tryggere livdyrhandel".

Under saneringsarbeidet i regi av prosjekt Friskere geiter, var det et stort behov for å skaffe kje utenfra til dem som sanerte. Noen snappet alt de trengte av kje selv, andre snappet en andel selv og supplerer med innkjøpte dyr, mens andre igjen ikke så seg i stand til å snappe selv og kjøpte inn en hel ny besetning fra andre som smittesanerte før dem. I dette arbeidet bistod prosjektet aktivt i å følge opp helsedokumentasjonen i selgerbesetningene. Når saneringsarbeidet er ferdig, bør behovet for livdyrhandel være sterkt redusert. Det er å håpe at det mye av det som skal skje av fornying av gener, skjer gjennom semin. Livdyrhandel er,trolig det mest risikable en som hudyreier gir seg inn på med tanke på  fare for smittespredning.

Noe livdyrhandel vil det være behov for uansett. Det er derfor et mål  å ltilby et "system", som i størst mulig grad sikrer en mot smittespredning gjennom livdyrhandel, samtidig som det må være gjennomførbart i praksis. Besetninger som skal kvalifisere inn på lista over selgerbesetninger innen "Tryggere livdyrhandel" , må ha "orden i sysakene" og skal være det best smittesikrede dyremateriellet som er tilgjengelig på markedet. Kravene for å komme på lista er strengere enn de kravene myndighetene stiller per i dag. Det er erkjent at gjeldene myndighetskrav ikke ivaretar smittesikkerheten i tilstrekkelig grad. Helsetjenesten, ved TINE, følger opp testing i melkegeitbesetninger til og med 2018, gjennom tankmelktesting - som det kalles inn prøver til 5 ganger i året. Ammegeitbesetninger må selv ta initiativ til og bekoste  prøvetalking og analyser for å ivareta dokumentasjonen i besetningen årlig. Det er viktig å ta vare på den gode helsestatus som er skapt gjennom saneringsarbeidet ! Ubetenksomhet kan fort ødelegge et godt utgangspunkt i en besetning.

Vedlagt er dokumenter som det anbefales å benytte ved livdyromsetning.