Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

CAE - Helse og produksjon

Denne oppgaven er skrevet av Elisabeth Vårlid ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges landbrukshøgskole vårsemesteret 2004. Arbeidet er en masteroppgave om helse og produksjon på geit med vekt på sjukdommen Caprine Arthritis-Encephalitis (CAE).

Formålet med oppgaven var å studere effekten av å sanere norske geitebesetninger for sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose, med særlig vekt på CAE. Det ble gjort en spørreundersøkelse blant 17 geitmelkprodusenter, hvorav fem var deltakere i prosjektet ”Friskere geiter” og hadde sanert for de ovennevnte sjukdommene mens de resterende 12 ikke deltok i prosjektet.

Resultatene av spørreundersøkelsen viste at et flertall av produsentene som ikke hadde sanert, mente at CAE og byllesjuke var et problem i geiteflokkene og at dette gikk ut over produksjonen.

Du kan lese hele oppgaven med tittelen "Helse og produksjon i geitebesetninger med og uten CAE-virusinfeksjon" i vedlegget under.