Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

CAE

Myndighetene har oppgradert CAE til en B-sjudom

Den 19. desember ble CAE hos geit og sau oppgradert til en såkalt B-sjukdom. Det betyr at besetninger med denne sjukdommen blir pålagt restriksjoner som skal beskytte andre dyrehold mot å bli smittet.

Les hele saken »

CAE - caprin artritt encephalitt

CAE er en virussykdom som forårsaker hjerne- og leddbetennelse hos geit.CAE forårsaker produksjonstap i norsk geitenæring på grunn av nedsatt melkeproduksjon og klinisk sjukdom. Tankmjølkprøver fra 2003 og 2004 viste at 88 % av de undersøkte geitebesetningene var infiserte med CAE-virus. Viruset er i slekt med mædi-visna-viruset som angriper sau.

Les hele saken »

CAE - Helse og produksjon

Denne oppgaven er skrevet av Elisabeth Vårlid ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges landbrukshøgskole vårsemesteret 2004. Arbeidet er en masteroppgave om helse og produksjon på geit med vekt på sjukdommen Caprine Arthritis-Encephalitis (CAE).

Les hele saken »

Referanser - CAE-virus

Her finner du noen referanser til vitenskapelige artikler om CAE-infeksjon og CAE-virus.

Les hele saken »

CAE - Caprin artritt-encefalitt virusinfeksjon hos geit

Disease Recordings in a Goat Herd before and after Control of Caprine Arthritis-Encephalitis Virus and Corynebacterium pseudotuberculosis Infection. K. Nord1)* and L.O. Eik2)

Les hele saken »

CAE i Sverige - CAE bör utrotas hos svenska mjölkgetter

Sjukdomen CAE (Caprin Arthritis-Encephalitis) förekommer i de flesta mjölkgetbesättningar i Sverige. Svenska Djurhälsovården har startat ett sanerings- och kontrollprogram mot CAE. Åsa Lindqvist, som är ledare för programmet, beskriver kortfattat sjukdomen CAE och huvuddragen i CAE-programmet. Artikkelen er publisert i Svensk Veterinärtidning nr 12/99.

Les hele saken »

Caprin artritt-encefalitt virusinfeksjon hos geit

Denne artikkelen er skrevet av veterinær Kjersti Nord, som forskningsoppgave for graden doctor scientiarium ved Norges veterinærhøgskole i 1996. Artikkelen har undertittel "Forekomst i Norge, bekjempelse og sammenheng med melkeproduksjon/melkeparametre.

Les hele saken »