Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Blåtunge

Blåtunge er en virussjukdom som angriper drøvtyggere. Viruset overføres med sviknott. Blåtunge er en alvorlig, smittsom dyresjukdom. Den ble påvist i Norge for første gang i 2009. Geit, sau, storfe, hjort, elg og rådyr er utsatt i Norge. Mennesker blir ikke smittet av blåtunge.

Det er grunn til å mistenke blåtunge dersom en eller flere geiter, sauer eller storfe har feber, sår i og omkring munnen og på mulen, kraftig sikling og/eller halthet. Det er sau som normalt får de alvorligste symptomene. Storfe og geit viser ofte mindre tydelige symptomer. De kan være friske smittebærere. Lama og alpakka kan også smittes og være bærere av virus. Det samme gjelder ville drøvtyggere som rådyr, hjort og elg.

Symptomer på Blåtunge hos småfe:

  • Feber og nedsatt allmenntilstand
  • Skummende sikling
  • Rennende nese og øyne
  • Betennelse i munnslimhinne med sår
  • og skorper i og rundt munn/lepper
  • Hevelse i hodet, svullen tunge
  • Halthet
  • Betennelse i klauvranden

Etter 2006 har sjukdommen spredd seg med stor fart i Europa. Et av de viktigste tiltakene for å unngå at Blåtunge sprer seg i Norge, er å la være å importere dyr fra andre land.

I Norge har Mattilsynet ansvar for forvaltningen av sykdommen. Veterinærinstituttet har ansvar for forskning og diagnostikk, blant annet.

Ved mistanke om Blåtunge skal Mattilsynet kontaktes på telefonnummer 06040.

Her finner du en brosjyre med bilder av dyr som har sjukdommen: Brosjyre blåtunge

Under finner du lenker til Mattilsynet og Veterinærinstituttet sine sider om Blåtunge.